SatLex Digital - slovenčina [sk]
®
  Pondelok | 11.12.2017
Domov  |  Mapa stránky  |  Jazyky  |  Kontakt  |  Prehlásenie

Technológia :: Kalkulačky :: Kalkulácia azimutu a uhla elevácie

Zadajte satelit a lokalizáciu satelitného taniera
Pozícia na orbite a satelit:
Užívateľom definovaná pozícia na orbite:
°
Lokalizácia satelitného taniera
(mesto/štát):
Užívateľom definovaná lokalizácia
(zem. šírka/dĺžka)*:
° S / ° V
Priemer antény (šírka):
cm
Priemer antény (výška):
cm
* Pre získanie presnej zemepisnej šírky/dĺžky vašej lokalizácie prosím navštívte:
- maps.google.com
Vaša lokalizácia:
Zemepisná šírka:
43.30° S (43° 17' 59")
Zemepisná dĺžka:
5.40° V (5° 24' 0")
Mesto:
Marseille
Štát:
Francúzsko

LNB šikmé naklonenie

Uhol azimutu
Pre vašu lokalizáciu boli vypočítané nasledovné hodnoty:
Uhol azimutu:
148.49° (True North)
Elevačný uhol:
35.07°
LNB šikmé naklonenie:
-22.35°
LNB šikmé naklonenie:
-15.35° (Astra 2A/E/F => špeciálny prípad!)
Offsetový uhol:
20.36°
Vzdialenosť od satelitu:
38179.10 Km
Oneskorenie signálu:
254.53 ms (Uplink + Downlink)
Uhol sklonu:
-6.53°
Polarmount hour - uhol:
154.50°
Uhol nastavenia na motore:
25.5° Východ
Satelit:
Astra 2A/E/F (28.2° V = 331.8° Z)

Elevačný uhol
Reklama
Copyright © 1996-2017 SatLex® - Chris Mitiu (TriaxMan) / www.satlex.net / Všetky práva vyhradené.