Διαμορφώσεις για 2 χρήστες
Πίνακας περιεχομένων
  • 2 συμμετέχοντες + 1 δορυφορική θέση
  • 2 συμμετέχοντες + 2 δορυφορικές θέσεις
  • 2 συμμετέχοντες + 3 δορυφορικές θέσεις -> 1η επιλογή: 2 x 2/1 Θέση DiSEqC + 2 x 2/1 Επιλογή DiSEqC
  • 2 συμμετέχοντες + 3 δορυφορικές θέσεις -> 2η επιλογή: 2 x 4/1 DiSEqC
  • 2 συμμετέχοντες + 4 δορυφορικές θέσεις
  • 2 συμμετέχοντες + 5 δορυφορικές θέσεις
  • 2 συμμετέχοντες + 6 δορυφορικές θέσεις
  • 2 συμμετέχοντες + 8 δορυφορικές θέσεις
  • 2 συμμετέχοντες + 16 δορυφορικές θέσεις
Πνευματικά δικαιώματα (γ) 1996-2019 SatLex® - Chris Mitiu / Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος.
https://www.satlex.net/