Τεχνολογία
Εδώ μπορείτε να βρείτε μερικά χρήσιμα εργαλεία, τα οποία προορίζονται να σας βοηθήσουν να καταλάβετε τη δορυφορική τεχνολογία.

Επιπλέον μπορείτε να βρείτε εδώ έναν σαφώς τακτοποιημένο πίνακα με τις τιμές EIRP για τη ζώνη Ku, η οποία προορίζεται να σας βοηθήσει με την απόφαση της οποίας μέγεθος πιάτων για να αγοράσει.

Τελικά έχω προγραμματίσει έναν υπολογιστή που εξαρτώμενος από τη θέση σας, θα υπολογίσει μερικές απαραίτητες τιμές γωνίας για τη ρύθμιση κεραιών σας.

Σημείωση:
Το λεξικό που εξηγεί τους σημαντικότερους όρους της δορυφορικής τεχνολογίας είναι διαθέσιμο μόνο σε γερμανικά!!!
» Υπολογισμοί
» Υπολογισμός αζιμούθιου και γωνίας ανύψωσης
» Υπολογισμός τιμών για εγκατάσταση WaveFrontier τοροειδούς κεραίας
» Υπολογισμός ανύψωσης εμποδίου
» Υπολογισμός σχέσης F/D κεραίας κεντρικής
» Υπολογισμός απόδοσης κεραίας
» Υπολογισμός γωνίας ανοίγματος
» Converter for Noise Figure and Noise Temperature
» EIRP τιμές
» EIRP τιμές για τη ζώνη Ku
» EIRP τιμές για τη ζώνη C
» Τύποι LNB για τη ζώνη Ku
» Τύποι κεραίας για δορυφορική λήψη
» Διαμορφώσεις
» Διαμορφώσεις για 1 χρήστη
» Διαμορφώσεις για 2 χρήστες
» Διαμορφώσεις για 4 χρήστες
» Διαμορφώσεις για 8 χρήστες
» Διαμορφώσεις για 12 χρήστες
» Διαμορφώσεις για 16 χρήστες
» DiSEqC
» DiSEqC 1.0: οι 16 επιλογές του διακόπτη
» Πίνακας δυνατοτήτων δεκτών με DiSEqC
» DiSEqC για τεχνικούς
» Ερωτήσεις και Απαντήσεις (FAQ)
» FAQ - DiSEqC
» FAQ - Multifeed
» FAQ - Εγκατάσταση πιάτου
» FAQ - Δέκτες
» FAQ - Λήψη
» Λεξικό με όρους από την περιοχή της δορυφορικής λήψης
Πνευματικά δικαιώματα (γ) 1996-2020 SatLex® - Chris Mitiu / Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος.
https://www.satlex.net/