SatLex Digital - hrvatski [hr]
®
  Petak | 23.02.2024

Tehnika :: EIRP Vrijednosti :: EIRP Vrijednosti za C-Band

EIRP - Skraćenica za Effective-Isotropic-Radiated-Power
Ovdje se govori o mjernoj jedinici za snagu prijenosa satelita u njegovo ciljno područje (efektivna vrijednost odaslane snage sa satelita). Mjeri se u dBW (decibela po 1 Watt-u) koja se prikazuje u kartama pokriča.
EIRP = G * P = 10(g/10) * P [W]
G: Faktor pojačanja antene
g: Pojačanje antene [dBi]
P: izlazna snaga [W]
U slijedećoj tablici prikazane su vrijednosti za C-Band. Uzima se jedan LNB sa šumom od 20°K:
EIRP jakost poljaPromjer antene
42.0 dBW110 cm
41.5 dBW120 cm
41.0 dBW130 cm
40.5 dBW140 cm
40.0 dBW150 cm
39.5 dBW160 cm
39.0 dBW170 cm
38.5 dBW180 cm
38.0 dBW190 cm
37.5 dBW200 cm
37.0 dBW210 cm
36.5 dBW220 cm
36.0 dBW230 cm
35.5 dBW240 cm
35.0 dBW250 cm
34.5 dBW260 cm
EIRP jakost poljaPromjer antene
34.0 dBW270 cm
33.5 dBW280 cm
33.0 dBW290 cm
32.5 dBW300 cm
32.0 dBW310 cm
31.5 dBW320 cm
31.0 dBW330 cm
30.5 dBW340 cm
30.0 dBW350 cm
29.5 dBW360 cm
29.0 dBW370 cm
28.5 dBW380 cm
28.0 dBW390 cm
27.5 dBW400 cm
27.0 dBW410 cm
26.5 dBW420 cm

Copyright © by dr. Hajdú Mihály

Copyright © 1996-2024 SatLex® - Chris Mitiu (TriaxMan) / www.satlex.net / Sva prava zaržana.