SatLex Digital - hrvatski [hr]
®
  Petak | 01.12.2023

SatLex Interno :: Susreti / Posjeti

Susret sa Gianrico Lepore (Bukurešt, 08.08.2006 / 10.08.2006)
Gianrico Lepore (DJ Butega, radiobutega.eu) iz Napoli / Italija:
Sa Gianrico Lepore ispred kuće naroda u Bukureštu / Rumunjska!

Parlamentarna palača (staro ime: Kuća naroda) sa obujmom od 2.550.000 m³ i površinom od 350.000 m² je jedna od najvećih zgrada u svijetu.
Herăstrău Park
Copyright © 1996-2023 SatLex® - Chris Mitiu (TriaxMan) / www.satlex.net / Sva prava zaržana.