Tehnika
Ovdje ćete pronaći korisne alate koji bi vam trebali pomoći razumijeti tehnologiju satelita.
Imate ovdje i mali leksikon koji objašnjava najvažnije pojmove satelitske tehnologije.

Osim toga, pronaći ćete ovdje preglednu tablicu sa EIRP vrijednostima za Ku-Band koji pomažu kod odabira velićine antene.

Također sam kreirao mali kalkulator koji, ovisno o lokaciji, je sposoban izračunati točne kutove potrebne za podešavanje antene.

» Proračun
» Kalkulator Azimuta i Elevacije
» Proračun vrijednosti za podešavanje WaveFrontier toroidalne antene
» Kalkulator elevacije prepreke
» Kalkulator F/D omjera PrimeFocus Antene
» Kalkulator korisnosti antene
» Kalkulator širine zrake
» Converter for Noise Figure and Noise Temperature
» EIRP Vrijednosti
» EIRP Vrijednosti za Ku-Band
» EIRP Vrijednosti za C-Band
» Tipovi LNB-a za KU-Band
» Tipovi Antena za prijem satelita
» Konfiguracije
» Konfiguracija za 1 korisnika
» Konfiguracija za 2 korisnika
» Konfiguracija za 4 korisnika
» Konfiguracija za 8 korisnika
» Konfiguracija za 12 korisnika
» Konfiguracija za 16 korisnika
» DiSEqC
» DiSEqC 1.0: svih 16 mogucnosti preklapanja
» Shema preklopnika DiSEqC receivera
» DiSEqC za tehničare
» Pitanja i odgovori (FAQ)
» FAQ - DiSEqC
» FAQ - Multifeed
» FAQ - Instalacija antena
» FAQ - Receiver
» FAQ - Prijem
» Leksikon sa pojmovima iz svijeta satelita
Copyright © 1996-2019 SatLex® - Chris Mitiu (TriaxMan) / Sva prava zaržana.
https://www.satlex.net/