Konfigurácie pre 1 účastníka
Obsah
 • 1 účastník + 1 pozícia satelitu
 • 1 účastník + 2 pozície satelitu
 • 1 účastník + 3 pozície satelitu -> 1. variant : 2/1 DiSEqC pozícia + 2/1 DiSEqC variant
 • 1 účastník + 3 pozície satelitu -> 2. variant: 4/1 DiSEqC
 • 1 účastník + 4 pozície satelitu
 • 1 účastník + 6 pozícií satelitu -> 1. variant: DiSEqC 1.1
 • 1 účastník + 6 pozícií satelitu -> 2.variant: 12V relé
 • 1 účastník + 6 pozícií satelitu -> 3.variant: DiSEqC 1.1 generátor na 12V
 • 1 účastník + 8 pozícií satelitu -> 1. variant: DiSEqC 1.1
 • 1 účastník + 8 pozícií satelitu -> 2.variant: 12V relé
 • 1 účastník + 8 pozícií satelitu -> 3.variant: DiSEqC 1.1 generátor na 12V
 • 1 účastník + 12 pozícií satelitu -> DiSEqC 1.1 generátor na 12V + 2 tunery
 • 1 účastník + 14 pozícií satelitu -> DiSEqC 1.1 generátor + 12V relé + 22kHz + externý zdroj DC 12V
 • 1 účastník + 16 pozícií satelitu
Copyright © 1996-2020 SatLex® - Chris Mitiu (TriaxMan) / Všetky práva vyhradené.
https://www.satlex.net/