SatLex Digital - slovenčina [sk]
®
  Nedeľa | 5.4.2020
Domov  |  Mapa stránky  |  Jazyky  |  Kontakt  |  Prehlásenie

Technológia :: Kalkulačky :: Kalkulácia azimutu a uhla elevácie

Zadajte satelit a lokalizáciu satelitného taniera
Pozícia na orbite a satelit:
Užívateľom definovaná pozícia na orbite:
°
Lokalizácia satelitného taniera
(mesto/štát):
Užívateľom definovaná lokalizácia
(zem. šírka/dĺžka)*:
° S / ° V
Priemer antény (šírka):
cm
Priemer antény (výška):
cm
* Pre získanie presnej zemepisnej šírky/dĺžky vašej lokalizácie prosím navštívte:
- maps.google.com
Vaša lokalizácia:
Zemepisná šírka:
-23.53° S (23° 31' 48")
Zemepisná dĺžka:
-46.61° V (46° 36' 35")
Mesto:
Sao Paulo
Štát:
Brazília

LNB šikmé naklonenie

Uhol azimutu
Pre vašu lokalizáciu boli vypočítané nasledovné hodnoty:
Uhol azimutu:
312.71° (True North)
Elevačný uhol:
51.98°
LNB šikmé naklonenie:
-42.36°
Offsetový uhol:
0.00°
Vzdialenosť od satelitu:
36957.87 Km
Oneskorenie signálu:
246.39 ms (Uplink + Downlink)
Uhol sklonu:
3.93°
Polarmount hour - uhol:
333.02°
Uhol nastavenia na motore:
153.02° Západ
Satelit:
Star One C2 (70° Z)

Elevačný uhol
Reklama
Copyright © 1996-2020 SatLex® - Chris Mitiu (TriaxMan) / www.satlex.net / Všetky práva vyhradené.