SatLex Digital - slovenčina [sk]
®
  Streda | 19.6.2019
Domov  |  Mapa stránky  |  Jazyky  |  Kontakt  |  Prehlásenie

Technológia :: Kalkulačky :: Kalkulácia azimutu a uhla elevácie

Zadajte satelit a lokalizáciu satelitného taniera
Pozícia na orbite a satelit:
Užívateľom definovaná pozícia na orbite:
°
Lokalizácia satelitného taniera
(mesto/štát):
Užívateľom definovaná lokalizácia
(zem. šírka/dĺžka)*:
° S / ° V
Priemer antény (šírka):
cm
Priemer antény (výška):
cm
* Pre získanie presnej zemepisnej šírky/dĺžky vašej lokalizácie prosím navštívte:
- maps.google.com
Vaša lokalizácia:
Zemepisná šírka:
35.57° S (35° 34' 12")
Zemepisná dĺžka:
6.18° V (6° 10' 47")
Mesto:
Batna
Štát:
Alžírsko

LNB šikmé naklonenie

Uhol azimutu
Pre vašu lokalizáciu boli vypočítané nasledovné hodnoty:
Uhol azimutu:
198.77° (True North)
Elevačný uhol:
47.06°
LNB šikmé naklonenie:
15.17°
Offsetový uhol:
20.36°
Vzdialenosť od satelitu:
37273.34 Km
Oneskorenie signálu:
248.49 ms (Uplink + Downlink)
Uhol sklonu:
-5.67°
Polarmount hour - uhol:
192.73°
Uhol nastavenia na motore:
12.73° Západ
Satelit:
Eutelsat 5 West A (5.0° Z)

Elevačný uhol
Reklama
Copyright © 1996-2019 SatLex® - Chris Mitiu (TriaxMan) / www.satlex.net / Všetky práva vyhradené.