SatLex Digital - slovenčina [sk]
®
  Streda | 23.1.2019
Domov  |  Mapa stránky  |  Jazyky  |  Kontakt  |  Prehlásenie

Technológia :: Kalkulačky :: Kalkulácia azimutu a uhla elevácie

Zadajte satelit a lokalizáciu satelitného taniera
Pozícia na orbite a satelit:
Užívateľom definovaná pozícia na orbite:
°
Lokalizácia satelitného taniera
(mesto/štát):
Užívateľom definovaná lokalizácia
(zem. šírka/dĺžka)*:
° S / ° V
Priemer antény (šírka):
cm
Priemer antény (výška):
cm
* Pre získanie presnej zemepisnej šírky/dĺžky vašej lokalizácie prosím navštívte:
- maps.google.com
Vaša lokalizácia:
Zemepisná šírka:
37.13° S (37° 7' 48")
Zemepisná dĺžka:
-8.53° V (8° 31' 47")
Mesto:
Portimao
Štát:
Portugalsko

LNB šikmé naklonenie

Uhol azimutu
Pre vašu lokalizáciu boli vypočítané nasledovné hodnoty:
Uhol azimutu:
179.12° (True North)
Elevačný uhol:
46.98°
LNB šikmé naklonenie:
-0.70°
Offsetový uhol:
20.36°
Vzdialenosť od satelitu:
37278.65 Km
Oneskorenie signálu:
248.52 ms (Uplink + Downlink)
Uhol sklonu:
-5.89°
Polarmount hour - uhol:
179.40°
Uhol nastavenia na motore:
0.6° Východ
Satelit:
Eutelsat 8 West A (8.0° Z)

Elevačný uhol
Reklama
Copyright © 1996-2019 SatLex® - Chris Mitiu (TriaxMan) / www.satlex.net / Všetky práva vyhradené.