Technológia
Tu nájdete užitočné nástroje, ktoré vám pomôžu pochopiť satelitné technológie.

Okrem toho tu nájdete prehľadnú tabuľku EIRP hodnôt pre Ku-pásmo, čo vám pomôže pri rozhodovaní o veľkosti kupovaného satelitného taniera.

Napokon som tu naprogramoval kalkulačku, ktorá v závislosti od vašej lokalizácie vypočíta potrebné hodnoty uhlov nastavenia vašej antény.

Poznámka:
Slovník vysvetľujúci najdôležitejšie pojmy satelitnej technológie je k dispozícii len v nemčine!!!
» Kalkulačky
» Kalkulácia azimutu a uhla elevácie
» Kalkulácia hodnôt nastavenia pre inštaláciu WaveFrontier Toroidal antény
» Kalkulácia výšky prekážky
» Kalkulácia F/D pomeru PrimeFocus-antény
» Kalkulácia efektívnosti antény
» Kalkulácia šírky lúča pri polovičnom výkone (uhol otvorenia)
» Converter for Noise Figure and Noise Temperature
» EIRP hodnoty
» EIRP-hodnoty pre Ku-pásmo
» EIRP-hodnoty pre C-pásmo
» LNB-typy pre Ku-pásmo
» Typy antén pre satelitný príjem
» Konfigurácie
» Konfigurácie pre 1 účastníka
» Konfigurácie pre 2 účastníkov
» Konfigurácie pre 4 účastníkov
» Konfigurácie pre 8 účastníkov
» Konfigurácie pre 12 účastníkov
» Konfigurácie pre 16 účastníkov
» DiSEqC
» DiSEqC 1.0: všetkých 16 možností zapojenia
» Schéma zapojenia DiSEqC-prijímača
» DiSEqC pre technikov
» Otázky a odpovede (FAQ)
» FAQ - DiSEqC
» FAQ - Multifeed
» FAQ - inštalácia satelitného taniera
» FAQ - prijímače
» FAQ - príjem
» Slovník s informáciami zo sveta satelitov
Copyright © 1996-2019 SatLex® - Chris Mitiu (TriaxMan) / Všetky práva vyhradené.
https://www.satlex.net/