SatLex Digital - srpski / српски [sr]
®
  Nedelja | 19.05.2019
Kući  |  Mapa sajta  |  Jezici  |  Kontakt strana  |  Izjava

Tehnologija :: Proračuni :: Proračun azimuta i elevacionog ugla

Unos satelita i lokacije antene
Orbitalna pozicija i satelit:
Korisnički definisana orbitalna pozicija:
°
Lokacija antene
(grad/država):
Korisnički definisana
(širina/dužina)*:
° S / ° I
Dimenzija antene (širina):
cm
Dimenzija antene (visina):
cm
* Da saznate širinu / dužinu za vašu lokaciju, posjetite:
- maps.google.com
Vaša lokacija:
Širina:
48.32° S (48° 19' 12")
Dužina:
18.07° I (18° 4' 12")
Grad:
Nitra
Država:
Slovačka

LNB tilt (zakrenutost)

Azimutni ugao
Sledeće vrijednosti su izračunate za vašu lokaciju:
Azimutni ugao:
236.14° (True North)
Elevacioni ugao:
18.19°
LNB tilt (zakrenutost):
33.52°
Offset ugao:
20.36°
Udaljenost od satelita:
39742.93 Km
Kašnjenje signala:
264.95 ms (Uplink + Downlink)
Deklinacioni ugao:
-6.82°
Polarni časovni ugao:
232.61°
Uglovno podešavanje motora:
52.61° Zapad
Satelit:
Hispasat 1D/1E (30.0° Z)

Elevacioni ugao
Oglašavanje
Copyright © 1996-2019 SatLex® - Chris Mitiu (TriaxMan) / www.satlex.net / Sva prava pridržana.