SatLex Digital - srpski / српски [sr]
®
  Utorak | 22.09.2020
Kući  |  Mapa sajta  |  Jezici  |  Kontakt strana  |  Izjava

Izjava

SatLex® je isključivo privatni vebsajt o satelitskom prijemu.


Copyright (Autorsko pravo)
Fotografije svih mojih satelitskih antena, forma vebsajta i grafika su moje lično vlasništvo i ne mogu se kopirati i prikazivati na drugim mjestima bez moje dozvole. Sva prava pridržana.

Veze i linkovi
SatLex nije odgovoran za sadržaj tuđih stranica, dostupnih preko hiperveza. Autor nije odgovoran za sadržaj objavljen od strane vlasnika tih stranica.

Webmaster
Chris Mitiu
Ferdinandstr. 58
Olching
Njemačka

SATLEX DIGITAL
Lucian Mitiu  // Photographer

Copyright © 1996-2020 SatLex® - Chris Mitiu (TriaxMan) / www.satlex.net / Sva prava pridržana.