Pomoć kod pretraživanja SatLex-a
Dozvoljene skraćenice su: * i % (samo s jednim uslovom)


Preporuka: *IZRAZ*


Primjer:

hispasat -> pronađi samo riječ 'hispasat'

sat* -> pronađi sve što počinje na 'sat'

*nik -> pronađi sve što završava na 'nik'

sat*kon -> pronađi sve što počinje sa 'sat' i završava sa 'kon'

*alu* ->pronađi sve što sadrži riječ 'alu'


Upamti:
  • Traženje je vrlo precizno!
  • Može se zadati više od jednog uslova.Skraćenice nisu podržane.
  • Više uslova moraju biti odvojeni praznim mjestom.
Copyright © 1996-2019 SatLex® - Chris Mitiu (TriaxMan) / Sva prava pridržana.
https://www.satlex.net/