SatLex Digital - български [bg]
®
  Вторник | 22.09.2020
Начало  |  Карта на страницата  |  Езици  |  Контакти  |  Опровержение

Опровержение

SatLex® е изключително частна страница която е относно спътниково приемане.


Изключителни права
Снимките на всички мои спътникови антени, подредбата на страницата и графиката са мое лично дело и не могат да бъдат копирани или показвани на някои други места без моето разрешение. Всички права са запазени.

Препратки и връзки / линкове
SatLex не е отговорен за каквото и да е съдържание на външни страници, кой могат да са достигнати чрез препратки. Авторът не е отговорен за каквото и да е съдържание публикувано от собствениците на тези външни страници.

Автор на страницата
Chris Mitiu
Ferdinandstr. 58
Olching
Германия

SATLEX DIGITAL
Lucian Mitiu  // Photographer

Издателски права © 1996-2020 SatLex® - Chris Mitiu (TriaxMan) / www.satlex.net / Всички права запазени.