SatLex Digital - slovenčina [sk]
®
  Streda | 7.6.2023
Domov  |  Mapa stránky  |  Jazyky  |  Kontakt  |  Prehlásenie

Pomoc pre hľadanie v SatLex

Povolené špeciálne značky sú: * a % (použiteľné len s vyhľadávaným pojmom)


Odporúčanie: *SLOVO*


Príklad:

hispasat -> nájde len slovo 'hispasat'

sat* -> nájde všetko začínajúce hláskami 'sat'

*nik -> nájde všetko končiace hláskami 'nik'

sat*kon -> nájde všetko začínajúce hláskami 'sat' a končiace hláskami 'kon'

*alu* -> nájde všetky vyskytujúce sa reťazce hlások 'alu'


Poznámka:
  • Pri vyhľadávaní sa neberie ohľad na rozdiel medzi veľkým a malým písmom!
  • Možno zadať viac ako jeden pojem vo vyhľadávaní.
    Špeciálne značky v tomto prípade nie sú podporované.
  • Pri vyhľadávaní viacerých pojmov slová oddeľte medzerou.

Copyright © 1996-2023 SatLex® - Chris Mitiu (TriaxMan) / www.satlex.net / Všetky práva vyhradené.