SatLex Digital - slovenčina [sk]
®
  Piatok | 1.12.2023
Domov  |  Mapa stránky  |  Jazyky  |  Prehlásenie

Technológia

Tu nájdete užitočné nástroje, ktoré vám pomôžu pochopiť satelitné technológie.

Okrem toho tu nájdete prehľadnú tabuľku EIRP hodnôt pre Ku-pásmo, čo vám pomôže pri rozhodovaní o veľkosti kupovaného satelitného taniera.

Napokon som tu naprogramoval kalkulačku, ktorá v závislosti od vašej lokalizácie vypočíta potrebné hodnoty uhlov nastavenia vašej antény.

Poznámka:
Slovník vysvetľujúci najdôležitejšie pojmy satelitnej technológie je k dispozícii len v nemčine!!!

» DiSEqC
Copyright © 1996-2023 SatLex® - Chris Mitiu (TriaxMan) / www.satlex.net / Všetky práva vyhradené.