SatLex Digital - български [bg]
®
  Събота | 06.03.2021

Tехника :: Конфигурации :: Конфигурации за 1 участник

1 участник + 16 спътникови позиции
 • 4 x антени или
  1 x WaveFrontier T90

 • 1 x приемник
  (DiSEqC 1.1)

 • 16 х Универсално 'единично LNB'

 • 4 x 4/1 DiSEqC
  SPAUN SAR 411F

 • 1 x DiSEqC 1.1
  (uncommitted)
  SPAUN SUR 420F

Издателски права © 1996-2021 SatLex® - Chris Mitiu (TriaxMan) / www.satlex.net / Всички права запазени.