SatLex Digital - български [bg]
®
  Понеделник | 15.07.2024

Tехника :: EIRP Стойности :: EIRP Стойности за Ku диапазон

EIRP - Съкращение за Effective-Isotropic-Radiated-Power
Ефективната излъчена изотропна мощност е реалната мощност предадена на приемника, ако се приеме че сигналът е излъчен еднакво във всички посоки, като сферична вълна излъчена от точков източник; с други думи, аритметичния продукт на мощността доставен до антената и нейното усилване.
EIRP = G * P = 10(g/10) * P [W]
G: Коефициент на усилване на антената
g: Усилване на антената [dBi]
P: Мощност [W]
Следващата таблица съдържа стойности от Кu банда. Стойностите показани в таблицата са валидни, при положение че се използва 'универсално LNB' с 'шумова фигура' 0,7 dB:
EIRP напрегнатост на полетоДиаметър на антената
64 dBW22 cm
63 dBW24 cm
62 dBW26 cm
61 dBW28 cm
60 dBW30 cm
59 dBW32 cm
58 dBW34 cm
57 dBW36 cm
56 dBW38 cm
55 dBW40 cm
54 dBW45 cm
53 dBW50 cm
52 dBW50 cm
51 dBW55 cm
50 dBW60 cm
49 dBW60 cm
48 dBW60 cm
EIRP напрегнатост на полетоДиаметър на антената
47 dBW75 cm
46 dBW80 cm
45 dBW90 cm
44 dBW90 cm
43 dBW100 cm
42 dBW110 cm
41 dBW120 cm
40 dBW120 cm
39 dBW135 cm
38 dBW150 cm
37 dBW180 cm
36 dBW240 cm
35 dBW300 cm
34 dBW355 cm
33 dBW400 cm
32 dBW450 cm

Издателски права © 1996-2024 SatLex® - Chris Mitiu (TriaxMan) / www.satlex.net / Всички права запазени.