SatLex Digital - slovenčina [sk]
®
  Sobota | 27.2.2021
Domov  |  Mapa stránky  |  Jazyky  |  Kontakt  |  Prehlásenie

Technológia :: Konfigurácie :: Konfigurácie pre 1 účastníka

1 účastník + 16 pozícií satelitu
 • 4 x antény alebo
  1 x WaveFrontier T90

 • 1 x prijímač
  (DiSEqC 1.1)

 • 16 x Univerzálny Single LNB

 • 4 x 4/1 DiSEqC
  SPAUN SAR 411F

 • 1 x DiSEqC 1.1
  (uncommitted)
  SPAUN SUR 420F

Copyright © 1996-2021 SatLex® - Chris Mitiu (TriaxMan) / www.satlex.net / Všetky práva vyhradené.