SatLex Digital - slovenčina [sk]
®
  Nedeľa | 26.5.2024
Domov  |  Mapa stránky  |  Jazyky  |  Prehlásenie

Technológia :: EIRP hodnoty :: EIRP-hodnoty pre Ku-pásmo

EIRP - Skratka pre Effective-Isotropic-Radiated-Power
Efektívny izotropický vyžarovaný výkon je výkon prenášaný smerom k prijímaču, ak sa predpokladá, že signál sa vysiela rovnomerne všetkými smermi ako sférická vlna vychádzajúca z bodu zdroja - inými slovami - aritmetický súčin príkonu antény a šumu antény.
EIRP = G * P = 10(g/10) * P [W]
G: Koeficient zisku antény
g: Zisk antény [dBi]
P: Výkon [W]
V nasledujúcej tabuľke sú uvedené hodnoty pre Ku-pásmo. Pre použitie hodnôt sa predpokladá, že vlastníte univerzálny LNB s hladinou šumu 0,7 dB:
EIRP intenzita poľaPriemer antény
64 dBW22 cm
63 dBW24 cm
62 dBW26 cm
61 dBW28 cm
60 dBW30 cm
59 dBW32 cm
58 dBW34 cm
57 dBW36 cm
56 dBW38 cm
55 dBW40 cm
54 dBW45 cm
53 dBW50 cm
52 dBW50 cm
51 dBW55 cm
50 dBW60 cm
49 dBW60 cm
48 dBW60 cm
EIRP intenzita poľaPriemer antény
47 dBW75 cm
46 dBW80 cm
45 dBW90 cm
44 dBW90 cm
43 dBW100 cm
42 dBW110 cm
41 dBW120 cm
40 dBW120 cm
39 dBW135 cm
38 dBW150 cm
37 dBW180 cm
36 dBW240 cm
35 dBW300 cm
34 dBW355 cm
33 dBW400 cm
32 dBW450 cm

Copyright © 1996-2024 SatLex® - Chris Mitiu (TriaxMan) / www.satlex.net / Všetky práva vyhradené.