SatLex Digital - slovenčina [sk]
®
  Sobota | 24.7.2021
Domov  |  Mapa stránky  |  Jazyky  |  Kontakt  |  Prehlásenie

Technológia :: Konfigurácie :: Konfigurácie pre 8 účastníkov

8 účastníkov + 1 pozícia satelitu -> 1. variant: Quattro + 5/4 MS K + 5/4 MS G
 • 1 x anténa

 • 8 x prijímače
  (DiSEqC 1.0)

 • 1 x univerzálny Quattro LNB

 • 1 x 5/4 kaskáda multiprepínačov (K)
  Switch-X XMS 5034 239

 • 1 x 5/4 samostatný multiprepínač (G)
  Switch-X XMS 5014 209

Copyright © 1996-2021 SatLex® - Chris Mitiu (TriaxMan) / www.satlex.net / Všetky práva vyhradené.