SatLex Digital - slovenčina [sk]
®
  Streda | 7.12.2022
Domov  |  Mapa stránky  |  Jazyky  |  Kontakt  |  Prehlásenie

Technológia :: Kalkulačky :: Kalkulácia šírky lúča pri polovičnom výkone (uhol otvorenia)

Priemer antény (šírka): m
Pásmo: Ku-pásmo
C-pásmo
Priemer antény (šírka):---
Pásmo:Ku-pásmo
Povrch antény:???
Uhol otvorenia
(Šírka lúča) (3dB):
???

Copyright © 1996-2022 SatLex® - Chris Mitiu (TriaxMan) / www.satlex.net / Všetky práva vyhradené.