SatLex Digital - slovenčina [sk]
®
  Streda | 5.8.2020
Domov  |  Mapa stránky  |  Jazyky  |  Kontakt  |  Prehlásenie

Technológia :: LNB-typy pre Ku-pásmo

Univerzálny Single LNB pre PFA
  • dolné a horné pásmo

  • 1 účastník

  • 1 výstup:
    V + H + Low + High

  • analógové a digitálne signály

Vstupná frekvencia:
Dolné pásmo: 10,7 - 11,7 GHz
Horné pásmo: 11,7 - 12,75 GHz

Lokálna oscilačná frekvencia (LOF):
1. LOF (dolné pásmo): 9,75 GHz
2. LOF (horné pásmo): 10,6 GHz

Výstupná frekvencia (VF):
Dolné pásmo: 950 - 1950 MHz
Horné pásmo: 1100 - 2150 MHz


Výstupná frekvencia = Vstupná frekvencia - LOF
Ukážka:

MTI AP8-T2FE


Copyright © 1996-2020 SatLex® - Chris Mitiu (TriaxMan) / www.satlex.net / Všetky práva vyhradené.