SatLex Digital - srpski / српски [sr]
®
  Četvrtak | 23.05.2024
Kući  |  Mapa sajta  |  Jezici  |  Izjava

Tehnologija :: DiSEqC :: DiSEqC 1.0: svih 16 svič opcija

Svič
option
Polarizacija Frekventni opseg LNB Komanda
"Position"
Komanda
"Option"
Komanda
"Tone Burst"
1 V (13 V) Low (0 kHz) A 0 0 0
2 V (13 V) High (22 kHz) A 0 0 0
3 H (18 V) Low (0 kHz) A 0 0 0
4 H (18 V) High (22 kHz) A 0 0 0
5 V (13 V) Low (0 kHz) B 1 0 1
6 V (13 V) High (22 kHz) B 1 0 1
7 H (18 V) Low (0 kHz) B 1 0 1
8 H (18 V) High (22 kHz) B 1 0 1
9 V (13 V) Low (0 kHz) C 0 1 0
10 V (13 V) High (22 kHz) C 0 1 0
11 H (18 V) Low (0 kHz) C 0 1 0
12 H (18 V) High (22 kHz) C 0 1 0
13 V (13 V) Low (0 kHz) D 1 1 1
14 V (13 V) High (22 kHz) D 1 1 1
15 H (18 V) Low (0 kHz) D 1 1 1
16 H (18 V) High (22 kHz) D 1 1 1

Copyright © 1996-2024 SatLex® - Chris Mitiu (TriaxMan) / www.satlex.net / Sva prava pridržana.