SatLex Digital - srpski / српски [sr]
®
  Utorak | 05.07.2022
Kući  |  Mapa sajta  |  Jezici  |  Kontakt strana  |  Izjava

Tehnologija :: Proračuni :: Proračun elevacije u odnosu na prepreku

Udaljenost od prepreke: m
Visina prepreke: m
Elevacioni ugao: °
Napomena:
  • Opseg el.ugla do 89.99° dozvoljen!
  • Samo dvije decimale poslije zareza dozvoljene!
  • Bez negativnih brojeva!
 
Copyright © 1996-2022 SatLex® - Chris Mitiu (TriaxMan) / www.satlex.net / Sva prava pridržana.