SatLex Digital - srpski / српски [sr]
®
  Ponedeljak | 08.03.2021
Kući  |  Mapa sajta  |  Jezici  |  Kontakt strana  |  Izjava

Tehnologija :: LNB tipovi za Ku band

Jedan kabl: Technisat DisiCon LNB
  • gornji band

  • max. 8 korisnika

  • 1 izlaz:
    V + H

  • analogni i digitalni signali

Ulazna frekvencija:
Frekventni blok 1: 11704 MHz - 12205 MHz H
Frekventni blok 2: 12676 MHz - 12709 MHz H
Frekventni blok 3: 12035 MHz - 12107 MHz V
Frekventni blok 4: 12464 MHz - 12716 MHz V

Frekvencija lokalnog oscilatora (LOF):
horizontalna FLO: 10560 MHz
vertikalna FLO: 10720 MHz & 11080 MHz

Izlazna frekvencija (IF):
Frekventni blok 1: 1144 MHz - 1645 MHz H
Frekventni blok 2: 2116 MHz - 2149 MHz H
Frekventni blok 3: 955 MHz - 1027 MHz V
Frekventni blok 4: 1744 MHz - 1996 MHz V


Izl. frekv. = Ul. Frekv. - FLO
Uzorak:

Technisat DisiCon LNB


Copyright © 1996-2021 SatLex® - Chris Mitiu (TriaxMan) / www.satlex.net / Sva prava pridržana.