SatLex Digital - srpski / српски [sr]
®
  Subota | 24.07.2021
Kući  |  Mapa sajta  |  Jezici  |  Kontakt strana  |  Izjava

Tehnologija :: LNB tipovi za Ku band

Dual LNB
  • donji band

  • više korisnika

  • 2 izlaza:
    H + Low
    V + Low

  • analogni i digitalni signali

Ulazna frekvencija:
Donji band: 10,7 - 11,7 GHz
(Stari donji band: 10,95 - 11,7 GHz)

Frekvencija lokalnog oscilatora (LOF):
1. FLO (Donji band): 9,75 GHz
(stara FLO: 10,0 GHz)

Izlazna frekvencija (IF):
Donji band: 950 - 1950 MHz
(sa starom FLO: 950 - 1700 MHz)


Izl. frekv. = Ul. Frekv. - FLO
Uzorak:Copyright © 1996-2021 SatLex® - Chris Mitiu (TriaxMan) / www.satlex.net / Sva prava pridržana.