SatLex Digital - srpski / српски [sr]
®
  Četvrtak | 06.10.2022
Kući  |  Mapa sajta  |  Jezici  |  Kontakt strana  |  Izjava

Tehnologija :: LNB tipovi za Ku band

Monoblock Single LNB / 6° raspon
 • donji i gornji band

 • 1 korisnik

 • 2 satelitske pozicije

 • 1 izlaz:
  V + H + Low + High

 • DiSEqC svič
  integrisan

 • analogni i digitalni signali

 • Rastojanje između dva integrisana LNB-a je 6 stepena.

  Moguće konfiguracije:
  19.2° Istok + 13° Istok
  16° Istok + 10° Istok
  13° Istok + 7° Istok
  5° Istok + 1° Zapad

Ulazna frekvencija:
Donji band: 10,7 - 11,7 GHz
Gornji band: 11,7 - 12,75 GHz

Frekvencija lokalnog oscilatora (LOF):
1. FLO (Donji band): 9,75 GHz
2. FLO (Gornji band): 10,6 GHz

Izlazna frekvencija (IF):
Donji band: 950 - 1950 MHz
Gornji band: 1100 - 2150 MHz


Izl. frekv. = Ul. Frekv. - FLO
Uzorak:

MTI AK51-M12


Copyright © 1996-2022 SatLex® - Chris Mitiu (TriaxMan) / www.satlex.net / Sva prava pridržana.