SatLex Digital - srpski / српски [sr]
®
  Utorak | 25.01.2022
Kući  |  Mapa sajta  |  Jezici  |  Kontakt strana  |  Izjava

Tehnologija :: LNB tipovi za Ku band

Universal Octo LNB
  • donji i gornji band

  • 8 korisnika

  • 8 izlaza:
    V + H + Low + High

  • Multi svič
    integrisan

  • analogni i digitalni signali

Ulazna frekvencija:
Donji band: 10,7 - 11,7 GHz
Gornji band: 11,7 - 12,75 GHz

Frekvencija lokalnog oscilatora (LOF):
1. FLO (Donji band): 9,75 GHz
2. FLO (Gornji band): 10,6 GHz

Izlazna frekvencija (IF):
Donji band: 950 - 1950 MHz
Gornji band: 1100 - 2150 MHz


Izl. frekv. = Ul. Frekv. - FLO
Uzorak:

ASTRO Octo LNB -
Astronaut ACX 688


Copyright © 1996-2022 SatLex® - Chris Mitiu (TriaxMan) / www.satlex.net / Sva prava pridržana.