SatLex Digital - български [bg]
®
  Понеделник | 20.03.2023

Tехника :: Калкулатори :: Калкулатор за издигане над препятствие

Разстояние до препятствието: m
Височина на препятствието: m
Ъгъл на елевация: °
Забележка:
  • Ъгли на елевацията само до 89,99° са разрешени!
  • Само две цифри след запетаята са разрешени!
  • Само положителни числа могат да се въвеждат!
 
Издателски права © 1996-2023 SatLex® - Chris Mitiu (TriaxMan) / www.satlex.net / Всички права запазени.