SatLex Digital - slovenčina [sk]
®
  Streda | 23.9.2020
Domov  |  Mapa stránky  |  Jazyky  |  Kontakt  |  Prehlásenie

Technológia :: Kalkulačky :: Kalkulácia azimutu a uhla elevácie

Zadajte satelit a lokalizáciu satelitného taniera
Pozícia na orbite a satelit:
Užívateľom definovaná pozícia na orbite:
°
Lokalizácia satelitného taniera
(mesto/štát):
Užívateľom definovaná lokalizácia
(zem. šírka/dĺžka)*:
° S / ° V
Priemer antény (šírka):
cm
Priemer antény (výška):
cm
* Pre získanie presnej zemepisnej šírky/dĺžky vašej lokalizácie prosím navštívte:
- maps.google.com
Vaša lokalizácia:
Zemepisná šírka:
48.32° S (48° 19' 12")
Zemepisná dĺžka:
18.07° V (18° 4' 12")
Mesto:
Nitra
Štát:
Slovensko

LNB šikmé naklonenie

Uhol azimutu
Pre vašu lokalizáciu boli vypočítané nasledovné hodnoty:
Uhol azimutu:
236.14° (True North)
Elevačný uhol:
18.19°
LNB šikmé naklonenie:
33.52°
Offsetový uhol:
20.36°
Vzdialenosť od satelitu:
39742.93 Km
Oneskorenie signálu:
264.95 ms (Uplink + Downlink)
Uhol sklonu:
-6.82°
Polarmount hour - uhol:
232.61°
Uhol nastavenia na motore:
52.61° Západ
Satelit:
Hispasat 30W-5 / 30W-6 (30.0° Z)

Elevačný uhol
Copyright © 1996-2020 SatLex® - Chris Mitiu (TriaxMan) / www.satlex.net / Všetky práva vyhradené.