SatLex Digital - slovenčina [sk]
®
  Piatok | 5.6.2020
Domov  |  Mapa stránky  |  Jazyky  |  Kontakt  |  Prehlásenie

Technológia :: Kalkulačky :: Kalkulácia azimutu a uhla elevácie

Zadajte satelit a lokalizáciu satelitného taniera
Pozícia na orbite a satelit:
Užívateľom definovaná pozícia na orbite:
°
Lokalizácia satelitného taniera
(mesto/štát):
Užívateľom definovaná lokalizácia
(zem. šírka/dĺžka)*:
° S / ° V
Priemer antény (šírka):
cm
Priemer antény (výška):
cm
* Pre získanie presnej zemepisnej šírky/dĺžky vašej lokalizácie prosím navštívte:
- maps.google.com
Vaša lokalizácia:
Zemepisná šírka:
-33.45° S (33° 27' 0")
Zemepisná dĺžka:
-70.66° V (70° 39' 35")
Mesto:
Santiago de Chile
Štát:
Čile

LNB šikmé naklonenie

Uhol azimutu
Pre vašu lokalizáciu boli vypočítané nasledovné hodnoty:
Uhol azimutu:
26.18° (True North)
Elevačný uhol:
47.85°
LNB šikmé naklonenie:
21.60°
Offsetový uhol:
20.36°
Vzdialenosť od satelitu:
37220.19 Km
Oneskorenie signálu:
248.13 ms (Uplink + Downlink)
Uhol sklonu:
5.38°
Polarmount hour - uhol:
17.30°
Uhol nastavenia na motore:
162.7° Východ
Satelit:
Intelsat 805 / Galaxy 11 (55.5° Z)

Elevačný uhol
Copyright © 1996-2020 SatLex® - Chris Mitiu (TriaxMan) / www.satlex.net / Všetky práva vyhradené.