SatLex Digital - slovenčina [sk]
®
  Utorok | 22.9.2020
Domov  |  Mapa stránky  |  Jazyky  |  Kontakt  |  Prehlásenie

Technológia :: Kalkulačky :: Kalkulácia azimutu a uhla elevácie

Zadajte satelit a lokalizáciu satelitného taniera
Pozícia na orbite a satelit:
Užívateľom definovaná pozícia na orbite:
°
Lokalizácia satelitného taniera
(mesto/štát):
Užívateľom definovaná lokalizácia
(zem. šírka/dĺžka)*:
° S / ° V
Priemer antény (šírka):
cm
Priemer antény (výška):
cm
* Pre získanie presnej zemepisnej šírky/dĺžky vašej lokalizácie prosím navštívte:
- maps.google.com
Vaša lokalizácia:
Zemepisná šírka:
59.37° S (59° 22' 11")
Zemepisná dĺžka:
24.80° V (24° 48' 0")
Mesto:
Tallinn
Štát:
Estónsko

LNB šikmé naklonenie

Uhol azimutu
Pre vašu lokalizáciu boli vypočítané nasledovné hodnoty:
Uhol azimutu:
186.50° (True North)
Elevačný uhol:
22.50°
LNB šikmé naklonenie:
3.31°
LNB šikmé naklonenie:
10.31° (Astra 1KR/L/M/N => špeciálny prípad!)
Offsetový uhol:
20.36°
Vzdialenosť od satelitu:
39316.28 Km
Oneskorenie signálu:
262.11 ms (Uplink + Downlink)
Uhol sklonu:
-7.95°
Polarmount hour - uhol:
186.06°
Uhol nastavenia na motore:
6.06° Západ
Satelit:
Astra 1KR/L/M/N (19.2° V = 340.8° Z)

Elevačný uhol
Copyright © 1996-2020 SatLex® - Chris Mitiu (TriaxMan) / www.satlex.net / Všetky práva vyhradené.