SatLex Digital - slovenčina [sk]
®
  Nedeľa | 25.9.2022
Domov  |  Mapa stránky  |  Jazyky  |  Kontakt  |  Prehlásenie

Technológia :: Kalkulačky :: Kalkulácia azimutu a uhla elevácie

Zadajte satelit a lokalizáciu satelitného taniera
Pozícia na orbite a satelit:
Užívateľom definovaná pozícia na orbite:
°
Lokalizácia satelitného taniera
(mesto/štát):
Užívateľom definovaná lokalizácia
(zem. šírka/dĺžka)*:
° S / ° V
Priemer antény (šírka):
cm
Priemer antény (výška):
cm
* Pre získanie presnej zemepisnej šírky/dĺžky vašej lokalizácie prosím navštívte:
- maps.google.com
Vaša lokalizácia:
Zemepisná šírka:
52.70° S (52° 42' 0")
Zemepisná dĺžka:
6.50° V (6° 30' 0")
Mesto:
Hoogeveen
Štát:
Holandsko

LNB šikmé naklonenie

Uhol azimutu
Pre vašu lokalizáciu boli vypočítané nasledovné hodnoty:
Uhol azimutu:
158.98° (True North)
Elevačný uhol:
27.78°
LNB šikmé naklonenie:
-12.56°
LNB šikmé naklonenie:
-5.56° (Astra 3B => špeciálny prípad!)
Offsetový uhol:
20.36°
Vzdialenosť od satelitu:
38817.55 Km
Oneskorenie signálu:
258.78 ms (Uplink + Downlink)
Uhol sklonu:
-7.45°
Polarmount hour - uhol:
161.33°
Uhol nastavenia na motore:
18.67° Východ
Satelit:
Astra 3B (23.5° V = 336.5° Z)

Elevačný uhol
Copyright © 1996-2022 SatLex® - Chris Mitiu (TriaxMan) / www.satlex.net / Všetky práva vyhradené.