SatLex Digital - slovenčina [sk]
®
  Štvrtok | 23.5.2024
Domov  |  Mapa stránky  |  Jazyky  |  Prehlásenie

Technológia :: Kalkulačky :: Kalkulácia azimutu a uhla elevácie

Zadajte satelit a lokalizáciu satelitného taniera
Pozícia na orbite a satelit:
Užívateľom definovaná pozícia na orbite:
°
Lokalizácia satelitného taniera
(mesto/štát):
Užívateľom definovaná lokalizácia
(zem. šírka/dĺžka)*:
° S / ° V
Priemer antény (šírka):
cm
Priemer antény (výška):
cm
* Pre získanie presnej zemepisnej šírky/dĺžky vašej lokalizácie prosím navštívte:
- maps.google.com
Vaša lokalizácia:
Zemepisná šírka:
49.20° S (49° 12' 0")
Zemepisná dĺžka:
18.70° V (18° 41' 59")
Mesto:
Zilina
Štát:
Slovensko

LNB šikmé naklonenie

Uhol azimutu
Pre vašu lokalizáciu boli vypočítané nasledovné hodnoty:
Uhol azimutu:
139.59° (True North)
Elevačný uhol:
25.53°
LNB šikmé naklonenie:
-25.06°
Offsetový uhol:
20.36°
Vzdialenosť od satelitu:
39026.68 Km
Oneskorenie signálu:
260.18 ms (Uplink + Downlink)
Uhol sklonu:
-7.05°
Polarmount hour - uhol:
143.88°
Uhol nastavenia na motore:
36.12° Východ
Satelit:
Belintersat 1 (51.5° V = 308.5° Z)

Elevačný uhol
Copyright © 1996-2024 SatLex® - Chris Mitiu (TriaxMan) / www.satlex.net / Všetky práva vyhradené.