SatLex Digital - slovenčina [sk]
®
  Sobota | 24.7.2021
Domov  |  Mapa stránky  |  Jazyky  |  Kontakt  |  Prehlásenie

Technológia :: LNB-typy pre Ku-pásmo

Duálny LNB
  • dolné pásmo

  • viac účastníkov

  • 2 výstupy:
    H + Low
    V + Low

  • analógové a digitálne signály

Vstupná frekvencia:
Dolné pásmo: 10,7 - 11,7 GHz
(Staré dolné pásmo: 10,95 - 11,7 GHz)

Lokálna oscilačná frekvencia (LOF):
1. LOF (dolné pásmo): 9,75 GHz
(stará LOF: 10,0 GHz)

Výstupná frekvencia (VF):
Dolné pásmo: 950 - 1950 MHz
(so starou LOF: 950 - 1700 MHz)


Výstupná frekvencia = Vstupná frekvencia - LOF
Ukážka:Copyright © 1996-2021 SatLex® - Chris Mitiu (TriaxMan) / www.satlex.net / Všetky práva vyhradené.