SatLex Digital - slovenčina [sk]
®
  Štvrtok | 6.10.2022
Domov  |  Mapa stránky  |  Jazyky  |  Kontakt  |  Prehlásenie

Technológia :: LNB-typy pre Ku-pásmo

Jednoblokový samostatný LNB / s 6° vzdialenosťou
 • dolné a horné pásmo

 • 1 účastník

 • 2 pozície satelitu

 • 1 výstup:
  V + H + Low + High

 • DiSEqC prepínač
  integrovaný

 • analógové a digitálne signály

 • Vzdialenosť medzi dvoma integrovanými LNB je 6°.

  Možné konfigurácie:
  19,2° Východ + 13° Východ
  16° Východ + 10° Východ
  13° Východ + 7° Východ
  5° Východ + 1° Západ

Vstupná frekvencia:
Dolné pásmo: 10,7 - 11,7 GHz
Horné pásmo: 11,7 - 12,75 GHz

Lokálna oscilačná frekvencia (LOF):
1. LOF (dolné pásmo): 9,75 GHz
2. LOF (horné pásmo): 10,6 GHz

Výstupná frekvencia (VF):
Dolné pásmo: 950 - 1950 MHz
Horné pásmo: 1100 - 2150 MHz


Výstupná frekvencia = Vstupná frekvencia - LOF
Ukážka:

MTI AK51-M12


Copyright © 1996-2022 SatLex® - Chris Mitiu (TriaxMan) / www.satlex.net / Všetky práva vyhradené.