SatLex Digital - slovenčina [sk]
®
  Piatok | 23.2.2024
Domov  |  Mapa stránky  |  Jazyky  |  Prehlásenie

Technológia :: DiSEqC :: Schéma zapojenia DiSEqC-prijímača

Prijímač s DiSEqC...
LNB 1.0 1.0
+ 12V
1.0
+ 1.2
1.0
+ 1.2
+ 12V
1.0
+ 1.3
+ 12V
1.1 1.1
+ 1.2
1.1
+ 1.3
1 - 4 ÁNO ÁNO ÁNO ÁNO ÁNO ÁNO ÁNO ÁNO
5 - 8 NIE ÁNO* NIE ÁNO* ÁNO* ÁNO ÁNO ÁNO
> 8 NIE NIE NIE NIE NIE ÁNO ÁNO ÁNO
DiSEqC 1.2-motor NIE NIE ÁNO ÁNO ÁNO NIE ÁNO ÁNO
DiSEqC 1.3-motor
(USALS)
NIE NIE NIE NIE ÁNO NIE NIE ÁNO

ÁNO*: možné cez 12V relé alebo DiSEqC 1.1 generátor

Copyright © 1996-2024 SatLex® - Chris Mitiu (TriaxMan) / www.satlex.net / Všetky práva vyhradené.