SatLex Digital - srpski / српски [sr]
®
  Nedelja | 05.04.2020
Kući  |  Mapa sajta  |  Jezici  |  Kontakt strana  |  Izjava

Tehnologija :: Proračuni :: Proračun azimuta i elevacionog ugla

Unos satelita i lokacije antene
Orbitalna pozicija i satelit:
Korisnički definisana orbitalna pozicija:
°
Lokacija antene
(grad/država):
Korisnički definisana
(širina/dužina)*:
° S / ° I
Dimenzija antene (širina):
cm
Dimenzija antene (visina):
cm
* Da saznate širinu / dužinu za vašu lokaciju, posjetite:
- maps.google.com
Vaša lokacija:
Širina:
-23.53° S (23° 31' 48")
Dužina:
-46.61° I (46° 36' 35")
Grad:
Sao Paulo
Država:
Brazil

LNB tilt (zakrenutost)

Azimutni ugao
Sledeće vrijednosti su izračunate za vašu lokaciju:
Azimutni ugao:
312.71° (True North)
Elevacioni ugao:
51.98°
LNB tilt (zakrenutost):
-42.36°
Offset ugao:
0.00°
Udaljenost od satelita:
36957.87 Km
Kašnjenje signala:
246.39 ms (Uplink + Downlink)
Deklinacioni ugao:
3.93°
Polarni časovni ugao:
333.02°
Uglovno podešavanje motora:
153.02° Zapad
Satelit:
Star One C2 (70° Z)

Elevacioni ugao
Oglašavanje
Copyright © 1996-2020 SatLex® - Chris Mitiu (TriaxMan) / www.satlex.net / Sva prava pridržana.