SatLex Digital - srpski / српски [sr]
®
  Nedelja | 23.02.2020
Kući  |  Mapa sajta  |  Jezici  |  Kontakt strana  |  Izjava

Tehnologija :: Proračuni :: Proračun azimuta i elevacionog ugla

Unos satelita i lokacije antene
Orbitalna pozicija i satelit:
Korisnički definisana orbitalna pozicija:
°
Lokacija antene
(grad/država):
Korisnički definisana
(širina/dužina)*:
° S / ° I
Dimenzija antene (širina):
cm
Dimenzija antene (visina):
cm
* Da saznate širinu / dužinu za vašu lokaciju, posjetite:
- maps.google.com
Vaša lokacija:
Širina:
-33.45° S (33° 27' 0")
Dužina:
-70.66° I (70° 39' 35")
Grad:
Santiago de Chile
Država:
Čile

LNB tilt (zakrenutost)

Azimutni ugao
Sledeće vrijednosti su izračunate za vašu lokaciju:
Azimutni ugao:
26.18° (True North)
Elevacioni ugao:
47.85°
LNB tilt (zakrenutost):
21.60°
Offset ugao:
20.36°
Udaljenost od satelita:
37220.19 Km
Kašnjenje signala:
248.13 ms (Uplink + Downlink)
Deklinacioni ugao:
5.38°
Polarni časovni ugao:
17.30°
Uglovno podešavanje motora:
162.7° Istok
Satelit:
Intelsat 805 / Galaxy 11 (55.5° Z)

Elevacioni ugao
Oglašavanje
Copyright © 1996-2020 SatLex® - Chris Mitiu (TriaxMan) / www.satlex.net / Sva prava pridržana.